This is a text that explains the origin of the footstep project written in October, 2006:


How “footsteps” for my web came to being


Recently I caught one of those October colds that hang on, so I spent some days at my studio at home.  I had time to do some thinking about present, past and future, and also to review some of the numerous photos and images I have piled on.  This coincided with an intellectually active friend of mine that also couldn’t leave his home after an operation on his foot; so I prepared some images taken from books that that could be “food for thought”.  For a week, I sent via email one or two a day to him for a few moments of possible distraction and entertainment.


Meanwhile I’ve thought that as I work day after day, sometimes the many, small, constant steps taken to reach a final result in a project are buried in folders that they themselves are kept among other large numbers of submerged folders and papers.  They aren’t necessarily lost but rarely are they seen.


The idea of sending visual “food for thought” together with my desire of showing some of the steps in my day by day journey of artistic explorations has led me to start “footsteps”.


I’ve decided to show “footsteps” in the form of one image everyday on my web.


The six prior images/days will be left at a time being, visible for a week, and then space is made for new ones.


Perhaps it can be of your pleasure to view them from time to time.

Origen de “footsteps” a la meva pàgina web


Fa poc vaig enganxar uns d’aquests refredats d’octubre que no acaben d’anar-se’n i vaig haver de passar alguns dies tancat a l’estudi de casa. Vaig tenir temps de pensar en el passat, el present i el futur, i també de revisar les nombroses imatges i fotos he anat acumulant. Va coincidir que un amic que té un cervell incansable també estava atrapat a casa, restablint-se d’una operació al peu. A partir de llibres li vaig preparar unes imatges que  el  pugessin inspirar i provocar, i durant una setmana en vaig enviar per e-mail una o dues diàries, per proporcionar-li uns moments d’entreteniment i distracció. 


També vaig reflexionar sobre el meu treball diari, sobre les múltiples passes, petites i constants, què porten al resultat final d’un projecte, i que sovint acaben enterrades en carpetes, que alhora es guarden en altres carpetes, i no és que ja estiguin perdudes, però rarament tornen a veure la llum.


El fet  d’ajuntar la tramesa de petites reflexions visuals amb el meu desig de mostrar algunes d’aquestes passes del meu viatge diari d’exploració artística, m’ha portat a iniciar “footstseps”.


He decidit mostrar “footstseps” penjant una imatge diària a la meva pàgina web.


Les imatges corresponents als sis dies anteriors restaran una setmana i després faran lloc a d’altres noves.


Potser et vingui de gust donar-les una ullada de tant en tant.

Sobre la aparición de “footsteps” en mi página


Hace poco pillé uno de esos resfriados de octubre que no se acaban de ir y tuve que pasar unos días en el estudio de casa. Me dió tiempo para pensar en el presente, pasado, y futuro, y también para revisar las numerosas fotos e imágenes que he estado acumulando. Coincidió que un amigo con una inteligencia voraz tampoco podía salir de casa por una operación en el pie. Le preparé unas imágenes a partir de libros que le pudieran provocar e inspirar. Durante una semana le mandé una o dos imágenes al día por email para darle unos momentos de distracción y entretenimiento.


Fui reflexionando que en mi trabajo diario, los múltiples pasos, pequeños, constantes que llevan a un resultado final de un proyecto, muchas veces acaban enterrados en carpetas, que por su parte se guardan junto a otras muchas carpetas y papeles sumergidos. No están perdidos necesariamente, pero raramente son vistos.


La idea de mandar pequeñas reflexiones visuales, junto con mi deseo de mostrar algunos de los pasos en mi viaje diario de exploración artística, me ha llevado a empezar “footsteps”.


He decidido mostrar “footsteps” en la forma de una imagen al día en mi página web. Las imágenes correspondientes a los seis días anteriores se mostrarán por una semana y luego se hará espacio para otras nuevas.


Tal vez te guste verlas de tanto en tanto.
Tom Carr

October 22, 2006


 

The footstep project began being created and published daily once again on, January 1, 2011.